Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Innkreving ved bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo ble avsluttet 14. mai 2021 kl. 12:00. Innkreving ved E18 Brennemoen / fv. 128 Slitu og E18 Dalen / fv. 128 Fossum ble avsluttet 14. juni 2021 kl. 12:00. Se mer informasjon her

Innkreving ved resterende bomstasjoner ble avsluttet 1. juli 2021 kl. 12:00. Se mer informasjon her.

Vegfinans Østfold Bompengeselskap

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris
E6 Raukerud
Fv. 311 Kambo
20 16,00 37
E18 Brennemoen
Fv. 128 Slitu
15 12,00 27
E18 Dalen
Fv. 128 Fossum
10 8,00 18
E18 Ramstad vest 10 8,00 18
E18 Elvestad vest
Fv. 128 Elvestad vest
8 6,40 14
E18 Ørje øst 8 6,40 14

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Passeringstak

For alle lette kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale gjelder det et månedlig passeringstak på 30 passeringer. Månedstaket ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 30 passeringer pr. kjøretøy pr. måned pr. bomstasjon for lette kjøretøy. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.

Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.

Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 30 passeringer pr. bomstasjon, men det vil uansett aldri være mer enn 30 passeringer pr. kjøretøy pr. bomstasjon pr. kalendermåned som skal betales.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert