Hopp til hovedinnhold

Utsatt åpning av Bypakke Nedre Glomma fase 2

Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma fase 2 har tirsdag 23.01.24 anmodet Vegfinans AS om utsatt åpning av bompengeinnkrevingen i prosjektet.

Bussbranner er årsak til utsettelse

Anmodning om utsettelse kommer etter en stor bussbrann i Sarpsborg 22.01.24, hvor ti biogassbusser ble ødelagt. Busselskapet har innstilt samtlige rutebusser, med unntak av skolebusser, inntil brannårsaken er funnet. Innstillingene resulterer i at verken Sarpsborg eller Fredrikstad har et fungerende kollektivtilbud.

Som følge av dette har følgende anmodning blitt oversendt Vegfinans AS fra styringsgruppen:


1. Brann i flere busser har ført til at Østfold fylkeskommune midlertidig har innstilt de fleste bussavganger i Nedre Glomma. Varigheten er foreløpig uavklart. Busstilbudet skal være et godt alternativ til bruk av bil. Bypakke Nedre Glomma anmoder derfor Vegfinans AS om å utsette den planlagte bomåpningen 24. januar til et senere tidspunkt.


2. Styringsgruppen Bypakke Nedre Glomma anbefaler nytt tidspunkt for bomåpning. Anbefalingen oversendes Vegfinans AS. Styringsgruppen holdes løpende orientert om fremdriften.


3. Sekretariatet bes om å tilpasse den planlagte busskampanjen til ny dato for bomåpning.

Vegfinans tar dermed anmodningen til følge, og utsetter oppstart av innkreving i Bypakke Nedre Glomma.

Vegfinans kommer tilbake til nytt tidspunkt for oppstart av innkreving når dette er besluttet.