Hopp til hovedinnhold

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy, samt prisjustering av takster E134 gjennom Kongsberg

Tirsdag 7.november kl. 15:00 innføres betaling for nullutslippskjøretøy samt prisjustering av takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen for E134 Buskerud.

I en tidligere versjon av denne saken var tidspunkt for justering av takstene satt til 1.november kl. 10:00. Tidspunkt for justeringen ble utsatt på grunn av forsinkelse i forbindelse med oppdatering av takstskilt.

Nye takster

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E134 Damåsen44 kr35,20 kr
Fv. 286 Damåsen44 kr35,20 kr
E134 Kongsberg/Notodden grense44 kr35,20 kr

Innføring av bompengebetaling for nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt i alle bomstasjonene. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

For mer informasjon om takster, rabatter og fritak:

www.vegfinans.no / www.autopass.no eller telefon 32 80 82 70

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 49 S (2014-2015), Innst. 168 S (2014-2015) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor by-områdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2022-2023). Betaling for nullutslippskjøretøy er i tråd med Prop. 87 S (2017-2018) og lokalpolitiske vedtak.

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring. Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.