Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Fritaksordninger

Du får fritak fra betaling hvis du:

  • Er passasjer
  • Går eller sykler
  • Kjører motorsykkel eller moped
  • Deltar i et merket begravelsesfølge
  • Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
  • Kjører hydrogenbil*
  • Kjører på oppdrag for Statens Vegvesen i forbindelse med arbeider på veien*
  • Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*

*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer rundt byer.
Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

  • Bypakke Nedre Glomma
  • Oslo og Bærum (Fjellinjen)
  • Bergen
  • Bypakke Grenland
  • Stavanger (Nord-Jæren)
  • Hauglandspakken
  • Førdepakken
  • Askøypakken
  • Haugesund
  • Namsos
  • Miljøpakken i Trondheim
  • Harstad
  • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan

Dette betyr at det ikke er gratis for forflytningshemmede i Østfold Bompengeselskap.

For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert