Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Nøkkeltall

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS har et stort fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker for de siste årene.

Nøkkeltall 2017

100000000

Driftsinntekter

10000000

Driftskostnader

1000000000

Gjeld

10000000

Antall passeringer

Utvikling

Driftsinntekter i mill

Driftskostnader i mill


Gjeld i mill

Antall passeringer i mill


Driftskostnad per passering

Driftskostnad i % av inntekt

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS står for delfinansiering av utbyggingen av Østfoldpakka. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert